Nie działa? Zainstaluj DevalVR, QT lub Flash  polski English Feed RSSŚledź nas na TwitterzeŚledź na Pintereście
Szukaj w panoramach:
»
W kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie. 
Kliknij, by zobaczyć tę panoramę w nowym oknie na pełnym ekranie
W kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie.

"Ten starożytny kościół stojący przy ulicy S. Jana, a od którego nadano jéj to nazwisko, wystawił około roku 1140 Piotr Duńczyk z Skrzynna ów siedemdziesięciu kościołów fundator. Przy kościele tym, dawniéj miało przytułek siedmiu kapłanów ubogich, nad którymi opiekę sprawował cech krawiecki; lecz gdy po roku 1650 przeniesiono tych księży do tak zwanéj prebendy S. Marcina, gdzie mieli mieszkanie wszyscy kapłani wysłużeni, wtedy kościół oddano w zarząd prałatowi kościoła Panny Maryi. Około roku 1715 za zezwoleniem X. Łubińskiego biskupa krakowskiego, odstąpiono ten kościół PP. Prezentkom i wtedy to ze składek odnowionym został. Z ofiarowanych zaś 40,000 złotych przez Jana Grabiańskiego, zakupiono dwie przyległe temu kościołowi kamienice i te na klasztór przerobiono, który za rządu austryackiego w r. 1806 został wyreparowanym i o jedno piętro podwyższonym. W tym to klasztorze od roku 1726 mieszkają zakonnice ofiarowania Matki Zbawiciela, a od wyrazu łacińskiego (Praesentatio) prezentkami u nas zwane." (Józef Mączyński: Pamiątka z Krakowa, część II, Kraków 1845.)

Obecny barokowy wystrój niewielka jednonawowa świątynia zawdzięcza przebudowie przeprowadzonej w latach 1715-1723 przez architekta Kacpra Bażankę. W XVIII-wiecznym głównym ołtarzu znajduje się zwykle słynący cudami obraz Matki Boskiej, wedle tradycji przywieziony przez księcia Radziwiłła z pielgrzymki do Santiago de Compostela w 1577 roku; po bokach flankują go figury obu świętych Janów. Warto zwrócić uwagę na wiszące na ścianach absydy wota: polską karabelę i turecką szablę z XVII wieku oraz dwie pary żelaznych kajdan z łańcuchami z wieku XVIII, które pozostawił tu wybawiony z ciężkiej niewoli więzień. Od tego czasu cudowny obraz nazywany bywa Matką Boską od wykupu niewolników.

• Dodano do galerii Rozmiar: 2,8 MBWyświetleń: 5178 (#1119)
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w KrakowieKościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w KrakowieKościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie
W kościele św. Idziego przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. 
Kliknij, by zobaczyć tę panoramę w nowym oknie na pełnym ekranie
W kościele św. Idziego przy ulicy Grodzkiej w Krakowie.

"O powodzie założenia tego starożytnego kościołka dowiadujemy się z historyi: że Władysław Herman król polski, napróżno oczekiwał przez rok spełnienia celu małżeństwa z Judyty córki Władysława króla czeskiego, zaślubionéj mu w roku 1083, sypano liczne jałmużny, dwór dla modlitw i postów stał się klasztorem a królowa brzemienną niezostawała, Lambert biskup krakowski doradził małżonkom ażeby udali się z prośbami do S. Idziego, którego ciało w klasztorze XX. Benedyktynów we Francyi w Langwedoku spoczywało i cudami słynęło. Z porady biskupiéj wyprawiono tamże poselstwo pod sprawą Piotra kapelana królewskiego, kanonika krakowskiego z wielkiemi podarunkami i listem królewskim. Udarowani zakonnicy odbyli post trzydniowy, modły przyniosły żądany skutek, królowa w przeciągu téj pobożnéj trzydniówki poczęła syna, jako to staremu jakiemuś zakonnikowi z niebios było objawiono. Jakoż potem w roku 1085 urodził się ten syn, który otrzymał na chrzcie imie Bolesława, a nazwany był Krzywoustym. Narodzenie Bolesława uważano za cud spełniony przez S. Idziego, wszystkie niewiasty niepłodne obrały go za patrona i stawiano mu w Polsce kościoły nakładem książęcym i prywatnych, po różnych miejscach. W liczbie tych kościołów pierwszy dopiero Długosz pod rokiem 1086 wymienia i ten kościół, pisząc: że go Władysław Herman wystawił i uposażył funduszem na utrzymanie pewnéj liczby kanoników. Lecz skąd Długosz powziął tę wiadomość? - niewspomina." (Józef Mączyński: Pamiątka z Krakowa, część II, Kraków 1845)

Wątpliwości autora są uzasadnione i dzisiaj, gdyż dotychczasowe badania archeologiczne przesuwają powstanie świątyni na połowę XIV wieku.

• Dodano do galerii Rozmiar: 2,6 MBWyświetleń: 6483 (#602)
Kościół św. Idziego w KrakowieKościół św. Idziego w Krakowie - krucyfiks w tęczy (ok. 1520)Kościół św. Idziego w Krakowie - figura Matki Boskiej na belce tęczowej (ok. 1470)Kościół św. Idziego w Krakowie - figura Matki Boskiej na belce tęczowej (ok. 1470)Kościół św. Idziego w Krakowie - płaskorzeźba Boga Ojca z portalu w nawie
W kościele św. Idziego przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. 
Kliknij, by zobaczyć tę panoramę w nowym oknie na pełnym ekranie
W kościele św. Idziego przy ulicy Grodzkiej w Krakowie.

Późnorenesansowy ołtarz z uważanym niegdyś za cudowny obrazem patrona świątyni pochodzi z początku XVII wieku. Charakterystyczne stalle z różnokolorowego kamienia zbudowano w 1629 z elementów zdemontowanego XVI-wiecznego nagrobka św. Jacka z jego kaplicy w kościele dominikanów.

Pruszcz w Kleynotach przytacza następującą uroczą historię tyczącą się tej świątyni: "Ma y Obraz Mátki Nayświętszey Cudowney w Ołtarzu, od ktorey doznał pewny Mieszczánin łáski; w táki sposob. Byłá białogłowá Imieniem Máryánná, ktora zwykłá byłá chodźić ná to Swięte Nabożeństwo Rożańca S. do S. Idziego w Krákowie, Mąż iey Erázm gdy trochę omieszkáłá do domu, łáiąc ią chćiał ią siekierą dobrze wezbráć, ále gdy ręke do uderzenia jey podniosł (oná serdecznie záwoła, o Pánno Nayświętsza, Opiekunko Rozańcá S. rácz bydź ze mną) záraz mu ták zápamiętáłemu ztrętwiáłá ręká, że iey z siekierą áni do gory, áni ná doł spuśćię nie mogł, co on widząc, záwołał głosem, Pánno Nayświętsza Rozáńcá S. rátuy mnie, y do Zony swoiey rzekł: służ Tey Pánnie, chodź do Kośćiołá szczęśliwie, y Rożániec Pánny MARYI nabożnie odpráwuy, y ia sam bez omieszkánia do tego Sw. Arcybráctwá dam się wpisać; gdy to Zony mowił, mowił, ręka oná zdrową zostáłá, á on y z Małżonką swoią Pánu BOGU w Rożáńcu S. aż do śmierći nabożnie służyli, było to Roku Páńskiego 1632. dniá 4. Sierpniá; w sam dźień Swiętego Dominika".

• Dodano do galerii Rozmiar: 3,7 MBWyświetleń: 6453 (#609)
Kościół św. Idziego w Krakowie - detal z portalu w prezbiteriumKościół św. Idziego w Krakowie - jedna z figur w prezbiteriumKościół św. Idziego w Krakowie - jedna z figur w prezbiteriumKościół św. Idziego w Krakowie - detal z portalu w prezbiteriumKościół św. Idziego w Krakowie - detal z portalu w nawie
W kościele św. Marcina przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. 
Kliknij, by zobaczyć tę panoramę w nowym oknie na pełnym ekranie
W kościele św. Marcina przy ulicy Grodzkiej w Krakowie.

Barokową świątynię zbudowano w latach 1637-1640 dla karmelitanek bosych, prawdopodobnie na fundamentach dawnego kościoła, sięgającego historią XII wieku. Gdy w 1787 roku zakonnice przeniosły się do klasztoru na przedmieściu Wesoła, kościół zamknięto i wystawiono na sprzedaż, i dopiero w 1816 roku Senat Rzeczpospolitej Krakowskiej przekazał go w użytkowanie parafii ewangelickiej jako zadośćuczynienie za wielokrotnie niszczony kościół przy ulicy św. Jana. W surowym wnętrzu zwraca uwagę klasycystyczny ołtarz z obrazem Henryka Siemiradzkiego Uciszenie burzy na morzu oraz przede wszystkim cenny drewniany krucyfiks z II połowy XIV wieku, najstarszy ze wszystkich zachowanych w Krakowie.
• Dodano do galerii Rozmiar: 2,5 MBWyświetleń: 11170 (#126)
Kościół św. Marcina w Krakowie - gotycki krucyfiks z 1380 rokuKościół św. Marcina w Krakowie - detal z ambonyKościół św. Marcina w Krakowie - figura św. Łukasza Ewangelisty na ołtarzuKościół św. Marcina w Krakowie - figura św. Jana Ewangelisty na ołtarzuKościół św. Marcina w Krakowie - figura św. Marka Ewangelisty na ołtarzuKościół św. Marcina w Krakowie - figura św. Mateusza Ewangelisty na ołtarzuKościół św. Marcina w Krakowie - detal z ambonyKościół św. Marcina w Krakowie - zniszczone przez hitlerowców epitafium Mikołaja Reja
Wnętrze bazyliki ojców franciszkanów w Krakowie. 
Kliknij, by zobaczyć tę panoramę w nowym oknie na pełnym ekranie
Wnętrze bazyliki ojców franciszkanów w Krakowie.

Murowany z cegły kościół w stylu gotyckim zbudowano w XIII wieku dla sprowadzonych tu z Pragi zakonników. Zniszczony przez pożar w roku 1655, został gruntownie przebudowany, by znów paść pastwą płomieni w wielkim pożarze Krakowa w roku 1850. Neogotycka rekonstrukcja, trwająca do 1912 roku, zaowocowała m.in. nową polichromią autorstwa Stanisława Wyspiańskiego (w prezbiterium i transepcie) i Tadeusza Popiela (w nawie głównej). Autorstwa Wyspiańskiego są także słynne witraże w prezbiterium i ponad chórem muzycznym. Na ścianach nawy wielkie obrazy Władysława Rossowskiego, przedstawiające nauczanie pogan przez franciszkanów i dominikanów oraz śluby zakonne pierwszych polskich klarysek - Jolanty i Kingi.
• Dodano do galerii Rozmiar: 3,8 MBWyświetleń: 8009 (#339)
XIX-wieczny krucyfiks w tęczy kościoła franciszkanów w KrakowieObraz Gerharda Flatza "Gloria św. Franciszka" w głównym ołtarzu kościoła franciszkanów w Krakowie. Postacie na dole to (od lewej): św. Elżbieta Węgierska, św. Antoni Padewski, św. Klara i św. Bonawentura
Pokaż lokalizację wszystkich panoram
Kontakt
Zainteresowany?
Napisz maila na adres
panoramy@zbooy.pl
Najnowszy komentarz
Czwartek, 2 listopada 2017: Na murach pałacu Pena w portugalskiej Sintrze
Palácio da Pena
Czy to już jest koniec? :( (widz)
© Szymon "Zbooy" Madej
2005–2017