Axalp 2012: deszczyk grzecznie poczekał do końca pokazów...