Tabliczka znamionowa z napisem Halifax II odkopana w Banicy w 1994 r. - fragment tablicy przy pomniku