Cerkiew prawosławna w Bartnem: ikona na chórze muzycznym