XVI-wieczny krucyfiks w łuku tęczowym kościoła św. Erazma w Barwałdzie Dolnym