Święty Erazm - fragment obrazu w ołtarzu głównym kościoła w Barwałdzie Dolnym