Gotyckie polichromie w kościele w Bejscach: siedem grzechów głównych