Gotyckie polichromie w kościele w Bejscach: wjazd Jezusa do Jerozolimy