VI Międzynarodowy Piknik Lotniczy Bielsko-Biała 2009: EM-11 Orka (SP-YEN)