VI Międzynarodowy Piknik Lotniczy Bielsko-Biała 2009: Bücker T-131 PA Jungmann (SP-YES)