Cerkiew w Blechnarce: ikona Chrystusa Nauczającego w ikonostasie