Głowica neoromańskiej żeliwnej kolumienki w cerkwi św. Mikołaja w Brześciu