Zegar słoneczny na ścianie południowej kruchty kościoła w Chotlu Czerwonym