Tablica nagrobna Ludwiki z Jawornickich Noińskiej (zm. 1868) w kościele św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym