Tablica nagrobna z 1872 roku w kościele św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym