Płaskorzeźba św. Stefana (połowa XV w.) w kościele św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym