Kościół św. Jana Chrzciciela w Cieplicach: rokokowy portal południowy