Pomnik na mogile legionistów na Nowym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie
Pomnik na mogile legionistów na Nowym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie