Cerkiew św. Dymitra w Czarnej: ikona na ścianie prezbiterium