Cerkiew św. Dymitra w Czarnej: napis upamiętniający odmalowanie świątyni w 1930 roku