Cerkiew św. Dymitra w Czarnej: XVII-wieczna ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii z ołtarza bocznego