Cerkiew św. Dymitra w Czarnej: ikona chramowa z patronem cerkwi