Cerkiew św. Dymitra w Czarnej: tablica informacyjna Szlaku Architektury Drewnianej