Pomnik na miejscu śmierci w lawinie Mieczysława Karłowicza