Malowidło na antependium ołtarza w cerkwi w Czerteżu