Malowidło na antependium bocznego ołtarza w cerkwi w Czerteżu