Fragment inskrypcji nad wejściem do cerkwi w Czerteżu