Czerwony Klasztor: XVIII-wieczna rzeźba św. Romualda, część dawnego wystroju kościoła
Czerwony Klasztor: XVIII-wieczna rzeźba św. Romualda, część dawnego wystroju kościoła