Pamiątkowa pieczątka z latarni morskiej w Czołpinie