Ukrzyżowany Chrystus na zewnętrznej ścianie prezbiterium kościoła w Czulicach