Szczytowe urwiska Płaczliwej Skały z Zadnich Koperszadów