Freski w Kaplicy Brancaccich: detal z "Uzdrowienia kaleki i wskrzeszenia Tabity" Masolina