Freski w Kaplicy Brancaccich: fragment "Wygnania z raju" Masaccia (ok. 1425)