Fort Lasówka — jeden z niewielu zachowanych metalowych elementów