Fort 52 1/2 S Skotniki - na pierwszym planie tradytor strzegący wjazdu na plac broni