Fort Tonie: odstrzelona kopuła obserwacyjna na wale