Widok z wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
Widok z wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku