Kapliczka górnicza pod Gronikiem: napis fudacyjny na postumencie