Fragment polichromii z kościoła św. Marcina w Grywałdzie