Pomnik upamiętniający śmierć prof. Jana Kwiecińskiego