Kościół Pokoju w Jaworze: epitafium Christophera Beniamina Walthera (1698-1769)