Kościół w Kalwarii Pacławskiej: figura z głównego ołtarza