Dróżki Kalwaryjskie w Kalwarii Zebrzydowskiej: z lewej Święte Schody i Ratusz Piłata, z prawej Kaplica Włożenia Krzyża