Dróżki Kalwaryjskie w Kalwarii Zebrzydowskiej: figura Piłata na balkonie Ratusza