Widok znad Mestii na Tetnuldi (4858 m), dziesiąty szczyt Kaukazu