Kościół św. Wojciecha w Kościelcu Proszowickim: św. Michał ze zwieńczenia ambony