Krakowskie Błonia w dzień pogrzebu pary prezydenckiej