20 kwietnia 2009: od dzisiaj nowa kładka już spina oba brzegi Wisły