XIX-wieczny krucyfiks w tęczy kościoła franciszkanów w Krakowie