Fragment płaskorzeźby na marmurowej kolumnie z 1668 roku, stojącej przed kościołem karmelitanek bosych